User Information

Username Marcello Stanisci

Timeline

   2019-05-19 .. 2019-05-26   
Marcello Stanisci resolved issue 0005718
2019-05-24 16:39
Marcello Stanisci commented on issue 0005718
2019-05-24 16:39
Marcello Stanisci commented on issue 0005728
2019-05-23 17:45
Marcello Stanisci resolved issue 0005728
2019-05-23 17:45
Marcello Stanisci picked up issue 0005728
2019-05-23 17:45
Marcello Stanisci commented on issue 0005728
2019-05-23 17:45
Marcello Stanisci commented on issue 0005728
2019-05-23 16:36
Marcello Stanisci commented on issue 0005723
2019-05-22 10:47
Marcello Stanisci resolved issue 0005719
2019-05-21 14:54
Marcello Stanisci commented on issue 0005719
2019-05-21 14:53
Marcello Stanisci commented on issue 0005720
2019-05-21 13:42
Marcello Stanisci resolved issue 0005720
2019-05-21 13:34
Marcello Stanisci commented on issue 0005720
2019-05-21 13:33
Marcello Stanisci commented on issue 0005729
2019-05-21 11:57
2019-05-21 11:57
Marcello Stanisci picked up issue 0005729
2019-05-21 11:57
Marcello Stanisci commented on issue 0005723
2019-05-21 00:38
2019-05-21 00:33
Marcello Stanisci commented on issue 0005728
2019-05-20 18:49
Marcello Stanisci resolved issue 0005726
2019-05-20 18:44
Marcello Stanisci commented on issue 0005726
2019-05-20 18:43
Marcello Stanisci resolved issue 0005727
2019-05-20 17:55
Marcello Stanisci commented on issue 0005727
2019-05-20 17:55
Marcello Stanisci commented on issue 0005566
2019-05-20 16:15
Marcello Stanisci commented on issue 0005723
2019-05-20 14:07
2019-05-20 13:53
Marcello Stanisci commented on issue 0005723
2019-05-19 23:26